Spring naar inhoud

Prijsuitreiking Noordelijk Scheveningen Begroot

Wat ging eraan vooraf?

Winnaars Noordelijk Scheveningen Begroot v4 subs

Wat ging eraan vooraf?

Bewoners hebben in de periode van 2 juni t/m 30 juni 49 plannen ingediend om Noordelijk Scheveningen mooier, socialer, sportiever of groener te maken. Deze plannen kregen bij elkaar 2.088 likes. Daarvan kregen 31 plannen meer dan 25 likes en werden getoetst op haalbaarheid. 15 plannen bleken haalbaar, waarbij vier plannen zich hebben verenigd in 1 gecombineerd plan. Uiteindelijk zijn er dus 11 plannen geselecteerd voor de stemfase.  

Op 8 september werden de 11 haalbare plannen voor de begrotingsfase bekend gemaakt. Hierna konden bewoners van 12 jaar en ouder met een persoonlijke stemcode het bedrag van € 30.000,- verdelen over één of meerdere plannen naar keuze. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Met als resultaat het winnende plan ‘Bomen in Scheveningen’, dat met waar nodig professionele begeleiding vanuit de gemeente, binnen een jaar wordt uitgevoerd.  

Hoe verder?

Hoe verder?

Met de indieners van het winnende plan wordt contact opgenomen over het vervolg. Op dit moment bekijkt de gemeente wanneer de andere wijken in Scheveningen aan de beurt komen. De planning wordt later bekend gemaakt. 

Waarom Noordelijk Scheveningen Begroot?

Waarom Noordelijk Scheveningen Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Noordelijk Scheveningen samen het wijkbudget van € 30.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien.

Noordelijk Scheveningen is de vijfde wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. In 2019 kregen Duinoord en Statenkwartier ieder een eigen wijkbudget en in 2018 is er voor het eerst geëxperimenteerd met een wijkbudget in Scheveningen-Dorp en in het Havenkwartier. In 2020 heeft ook Duindorp een wijkbudget gekregen. Op dit moment bekijkt de gemeente wanneer de andere wijken in Scheveningen aan de beurt komen.

Contact

Contact

Heb je vragen over het gebruik van Noordelijk Scheveningen Begroot? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar noordelijkscheveningenbegroot@denhaag.nl

Tijdlijn

Tijdlijn

2 juni t/m 30 juni

Plannen insturen op de 3 thema’s

2 juni t/m 7 juli

Campagne voeren en plannen liken

8 juli t/m 7 september

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

8 september

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

8 september t/m 1 oktober

Noordelijk Scheveningen Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

8 oktober

Bekendmaking winnende plannen

9 oktober 2020 t/m 8 oktober 2021

Uitvoering winnende plannen

Login om verder te gaanAnnuleren