logo

Noordelijk Scheveningen

Hoe werkt het?
1. Bekijk de 3 thema’s voor de wijk

De gemeente stelt een wijkbudget van € 30.000,- beschikbaar om Noordelijk Scheveningen mooier, socialer, sportiever en groener te maken.

2. Dien je plan in en voer campagne

Iedereen mag een plan indienen. Voer in je wijk campagne en zorg dat jouw plan minimaal 25 likes krijgt. Bewoners uit Noordelijk Scheveningen mogen plannen liken én argumenten plaatsen.

3. Haalbaarheidscheck door gemeente

Heeft je plan minimaal 25 likes? Dan bekijkt de gemeente samen met de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen of het plan haalbaar is.

4. Verdeel € 30.000,- over de plannen

Bewoners uit Noordelijk Scheveningen mogen vanaf 3 september 2020 stemmen op de haalbare plannen. Zo bepalen de bewoners welke plannen uitgevoerd gaan worden.

Spelregels

Spelregels

 • Je plan draagt bij aan één van deze drie thema's:
  • Sport, spelen en ontmoeten
  • Op straat
  • Groen en duurzaam
 • De kosten voor je plan zijn maximaal € 30.000,-. Het totale budget kan verdeeld worden over meerdere plannen, dus ook plannen die kleiner zijn en minder kosten zijn welkom.
 • Je plan is voor Noordelijk Scheveningen, een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk en is gunstig voor de bewoners van de wijk.
 • Je plan kan binnen 12 maanden worden uitgevoerd.
 • Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Noordelijk Scheveningen als daarbuiten.
 • Heeft je plan 25 likes gehaald. Dan gaat het door naar de tweede ronde: de haalbaarheidscheck.
 • Samen met de bewonersorganisatie toetst de gemeente de plannen op haalbaarheid. Dit kan gevolgen hebben voor je plan. Na deze haalbaarheidscheck kan geadviseerd worden het plan aan te passen. Bekijk de checklist van de gemeente.
 • Bewoners uit Noordelijk Scheveningen kunnen met een persoonlijke stemcode het budget van € 30.000 verdelen over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.
 • Je ingediende plan voer je zelf uit. De gemeente ondersteunt waar nodig.

Heb je vragen over het gebruik van Noordelijk Scheveningen Begroot? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar noordelijkscheveningenbegroot@denhaag.nl

Waarom Noordelijk Scheveningen Begroot?

Waarom Noordelijk Scheveningen Begroot?

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom heeft de gemeente wijkbudgetten beschikbaar gesteld voor meer zeggenschap. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Noordelijk Scheveningen samen het wijkbudget van € 30.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien.

Noordelijk Scheveningen is de vijfde wijk in het stadsdeel met een eigen wijkbudget. In 2019 kregen Duinoord en Statenkwartier ieder een eigen wijkbudget en in 2018 is er voor het eerst geëxperimenteerd met een wijkbudget in Scheveningen-Dorp en in het Havenkwartier. Hierna komen ook de andere wijken in Scheveningen aan de beurt. Bekijk de planning wanneer de andere wijken aan de beurt zijn.

Tijdlijn

Tijdlijn

2 juni t/m 30 juni

Plannen insturen op de 3 thema’s

2 juni t/m 7 juli

Campagne voeren en plannen liken

8 juli t/m 3 september

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

3 september

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

3 september t/m 1 oktober

Noordelijk Scheveningen Begroot: bewoners verdelen € 30.000,- over de haalbare plannen

8 oktober

Bekendmaking winnende plannen

9 oktober 2020 t/m 8 oktober 2021

Uitvoering winnende plannen
Lees meer op denhaag.nl

Login om verder te gaanAnnuleren